Croeso i HAHAV

Croeso i HAHAV

Elusen sy’n cael ei harwain gan wirfoddolwyr yw HAHAV. Mae’n cynnig cymorth di-dâl i bobl ar draws Ceredigion sy’n byw gyda salwch nad oes modd ei wella neu sy’n cyfyngu ar eu bywydau.  

digwyddiadau ar gyfer wythnos Mehefin 21, 2021

This Week Navigation

Loading Events
Mon 21st
Dim digwyddiad
Wed 23rd

Adweitheg

Mehefin 23 @ 13:30 - 16:00
Thu 24th

Creu Gofod ar gyfer Colled

Mehefin 24 @ 11:00 - 12:00
Fri 25th

Newid y Gwaith Celf

Mehefin 25 @ 10:00 - 11:30

Reiki

Mehefin 25 @ 10:30 - 16:00
Sat 26th
Dim digwyddiad
Sun 27th
Dim digwyddiad

Ein nod yw eich helpu i fyw eich bywyd yn llawn, gwneud y gorau o bob cyfle megis dysgu sgiliau newydd, hobïau neu gwrdd â phobl newydd a chefnogi teulu a ffrindiau gyda’u heriau yn awr ac i’r dyfodol.

Tai Chi ym Mhlas Antaron

Ymunwch â ni i gael blas ar gelfyddyd iacháu hynafol Tai Chi.  Bydd yr hyfforddwraig gymwysedig, Margaret Kibble, yn eich cyflwyno i fanteision niferus yr ymarfer hwn a fu ar un adeg yn  grefft ymladd ond sydd bellach yn weithgaredd hybu iechyd ledled y byd. 

Gan gychwyn ar ddydd Mawrth, 27 Gorffennaf am 11yb, bydd Margaret yn cyflwyno chwe sesiwn un awr.  Cynhelir y rhain yn HAHAV Plas Antaron – Canolfan Byw’n Iach Ceredigion. Bydd y sesiynau ar gael ar-lein hefyd trwy Zoom. 

Gweithgareddau Codi Arian

Wrth i’r cyfnod clo lacio, edrychwn ymlaen at gael mwy o weithgareddau codi arian.  Diolch i gyllid hael gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) byddwn yn penodi swyddog codi arian proffesiynol yn fuan i sicrhau dyfodol cynaliadwy i HAHAV a datblygu ein cynlluniau am wasanaeth mwy eang ac amrywiol.  

Medal winners
photoshoot
Bake Off
HAHAV Site Logo
Scroll Up