Croeso i HAHAV

Croeso i HAHAV

Elusen sy’n cael ei harwain gan wirfoddolwyr yw HAHAV. Mae’n cynnig cymorth di-dâl i bobl ar draws Ceredigion sy’n byw gyda salwch nad oes modd ei wella neu sy’n cyfyngu ar eu bywydau.  

digwyddiadau ar gyfer wythnos Medi 20, 2021

This Week Navigation

Loading Events
Mon 20th
Dim digwyddiad
Tue 21st
Dim digwyddiad
Wed 22nd

Adweitheg

Medi 22 @ 13:30 - 16:30

Te Prynhawn ym Mhlas Antaron

Medi 22 @ 14:00 - 16:00
Thu 23rd
Fri 24th

Reiki

Medi 24 @ 10:00 - 13:00

Dyddiau Gwener Crefftus

Medi 24 @ 14:00 - 16:00
Sat 25th
Dim digwyddiad
Sun 26th
Dim digwyddiad

Ein nod yw eich helpu i fyw eich bywyd yn llawn, gwneud y gorau o bob cyfle megis dysgu sgiliau newydd, hobïau neu gwrdd â phobl newydd a chefnogi teulu a ffrindiau gyda’u heriau yn awr ac i’r dyfodol.

Lansio Rhaglen Hydref Byw Bywyd Llawn HAHAV 

Yn dilyn llwyddiant ein gweithgareddau ar-lein ac wyneb yn wyneb yn ystod yr Haf, rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein rhaglen Hydref sy’n cynnwys Te Prynhawn ym Mhlas Antaron – Caffi Dementia newydd wythnosol ar gyfer Aberystwyth,  Grŵp Byw Bywyd Llawn Macmillan newydd i bobl sydd wedi’u heffeithio â chanser, gweithgaredd galw heibio newydd Celf sef Dyddiau Gwener Crefftusac ym mis Hydref byddwn yn lansio ein grŵp trafod Ysbrydolrwydd cyntaf.  Mae mwy i ddod, felly cadwch lygad yn agored am fwy o gyhoeddiadau yn 2021, ac edrychwch ar ein Calendr Digwyddiadau.  

Mae gennym hefyd ddiddordeb i glywed eich syniadau a’ch awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau a grwpiau i’r dyfodol.  Cysylltwch â Susie, ein Cydlynydd Gwasanaethau trwy e-bostio susie.scott@hahav.org.uk neu ffoniwch ni ar 01970 611 550

Byw Bywyd Llawn Pan yw o’r Pwys Mwyaf

Gweithgareddau Codi Arian

Wrth i’r cyfnod clo lacio, edrychwn ymlaen at gael mwy o weithgareddau codi arian.  Diolch i gyllid hael gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) byddwn yn penodi swyddog codi arian proffesiynol yn fuan i sicrhau dyfodol cynaliadwy i HAHAV a datblygu ein cynlluniau am wasanaeth mwy eang ac amrywiol.  

Medal winners
photoshoot
Bake Off
HAHAV Site Logo