Croeso i HAHAV

Croeso i HAHAV

Elusen sy’n cael ei harwain gan wirfoddolwyr yw HAHAV. Mae’n cynnig cymorth di-dâl i bobl ar draws Ceredigion sy’n byw gyda salwch nad oes modd ei wella neu sy’n cyfyngu ar eu bywydau.  

Helpwch HAHAV i Brynu Plas Antaron

digwyddiadau ar gyfer wythnos Mai 16, 2022

This Week Navigation

Loading Events
Mon 16th
Dim digwyddiad
Tue 17th
Dim digwyddiad
Wed 18th

Adweitheg

Mai 18 @ 13:00 - 17:00

Te Prynhawn ym Mhlas Antaron

Mai 18 @ 14:00 - 16:00
Fri 20th

Reiki

Mai 20 @ 10:00 - 13:00
Sat 21st
Dim digwyddiad
Sun 22nd
Dim digwyddiad

Ein nod yw eich helpu i fyw eich bywyd yn llawn, gwneud y gorau o bob cyfle megis dysgu sgiliau newydd, hobïau neu gwrdd â phobl newydd a chefnogi teulu a ffrindiau gyda’u heriau yn awr ac i’r dyfodol.

Beth mae’n ei olygu i wirfoddoli gyda HAHAV?

Yn ddiweddar, buom yn siarad â dau o’n gwirfoddolwyr rhagorol, Dai a Sue gan ofyn iddynt pa fath o waith roeddent yn ei wneud yn ein gwasanaeth Cwmnïaeth a Chymorth.  Buom yn ffilmio’r fideos yng ngardd Plas Antaron dros ddau ddiwrnod gwahanol, felly roedd yr haul yn gwenu ar Dai, ond nid felly ar Sue yn anffodus!  Maent yn nodi cymaint o foddhad y mae’r gwaith yn ei roi ddiynt a chymaint yw gwerthfawrogiad y cleientiaid o’r gwasanaeth;  hefyd y rhwystredigaethau a’u hwynebodd wrth weithio yn ystod cyfyngiadau COVID-19.  Dyma nhw yma: .

Gweithgareddau Codi Arian

Wrth i’r cyfnod clo lacio, edrychwn ymlaen at gael mwy o weithgareddau codi arian.  Diolch i gyllid hael gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) byddwn yn penodi swyddog codi arian proffesiynol yn fuan i sicrhau dyfodol cynaliadwy i HAHAV a datblygu ein cynlluniau am wasanaeth mwy eang ac amrywiol.  

Medal winners
photoshoot
Bake Off
HAHAV Site Logo