Canolfan Byw’n Iach

Plas Antaron

Canolfan HAHAV ym Mhlas Antaron, Southgate, Aberystwyth yw pencadlys newydd HAHAV a Chanolfan Byw’n Iach.  Mae Plas Antaron, a fu gynt yn westy,  yn cynnig cyfleusterau a gofodau amrywiol  i ddatblygu gwasanaethau newydd a chyfleoedd i gleientiaid HAHAV gwrdd.  Hefyd gall gefnogi gwasanaethau partneriaid fel Tîm Gofal Lliniarol Hywel Dda a ‘Credu’. 

Yn ystod y cyfnod clo cafodd ein hystafelloedd eang eu defnyddio gan gwnselwyr therapi galar a chelf, Tîm Gofal Lliniarol Hywel Dda.  Roedd hyn yn eu galluogi i barhau â’u gwasanaeth mewn amgylchedd cyfforddus a COVID-ddiogel.  Mae Tîm Adsefydlu Ysgyfeintiol Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi defnyddio ein hystafell swyddogaeth a’n cyfleusterau fideo-gynadledda i  gynnal rhaglen hyfforddi (gan ymbellhau’n gymdeithasol) ar gyfer rhai o’u cleifion sydd â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD).  Rydym wedi cefnogi nyrsys cymunedol Hywel Dda hefyd gyda digon o le storio cyfleus iddynt i weithio’n effeithlon a diogel trwy gydol y pandemig.

HAHAV Site Logo