Cymorth ar eich cyfer

Cymorth mewn Profedigaeth

Os ydych yn cael anhawster ymdopi ar ôl marwolaeth rhywun agos, gallwn ni eich helpu chi.  Rydym yn cynnig cyfres o sesiynau un i un gan gynnig cymorth mewn galar gydag un o’n gwirfoddolwyr hyfforddedig yn y maes.  Gallwch ddewis sut hoffech gwrdd â’ch gwirfoddolwr – naill ai wyneb yn wyneb, trwy alwad ffôn neu fideo.  Mae’r cymorth hwn mewn profedigaeth ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg, pa bynnag iaith rydych yn fwy cyfforddus â hi.

Mae ein gwasanaeth cymorth mewn profedigaeth ar agor hefyd i unrhyw un sydd wedi’i effeithio â cholled oherwydd COVID-19.

bereavement support volunteer

Cefnogaeth Cyn-galar

Gall byw gyda diagnosis terfynol neu gefnogi  rhywun sydd â’r cyflwr hwn deimlo fel colled hefyd.  Efallai y byddech yn profi teimladau o ddicter, euogrwydd, ansicrwydd.  Gall fod yn anodd rhannu’r teimladau hyn ac ymdopi’n fwy anodd byth oherwydd hynny. Weithiau, mae’n gallu bod yn dda siarad am ein teimladau, yn enwedig â rhywun y tu allan i’r teulu.  Mae’r gwasanaeth a gynigiwn yn gyfrinachol, anfeirniadol ac yn ofod diogel i siarad yn rhydd ac yn rhwydd.  Eto, gallwch ddewis sut hoffech gwrdd â’ch gwirfoddolwr.  

Dod i gysylltiad  

Os hoffech chi, aelod o’r teulu neu ofalwr ddefnyddio ein gwasanaethau, gallwch gyfeirio eich hunan trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein neu ofyn i’ch Meddyg Teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol i’ch cyfeirio chi atom ni.  Neu, yn syml, rhowch alwad i ni ar  01970 611 550.

HAHAV Site Logo