Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Te Prynhawn ym Mhlas Antaron

Recurring event see all

Mawrth 23, 2022 @ 14:00 16:00

Te Prynhawn ym Mhlas Antaron

Caffi Dementia newydd, Aberystwyth!

Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt wedi’u heffeithio gan ddementia, byddem wrth ein bodd i’ch croesawu i’n profiad newydd wythnosol o De Prynhawn – a’r gorau oll, mae’n rhad ac am ddim!

Ymlaciwch a dadweindiwch tra bod y piano’n canu, mwynhewch y bwyd a’r diod.  Bob wythnos byddwn yn dirwyn y profiad i ben gyda gweithgaredd – gall hyn fod yn siaradwr gwadd, celf a chrefft, cerddorion neu rywfaint o therapi ymlacio.  Caiff gofalwyr gyfle i gwrdd a sgwrsio â gofalwyr eraill, rhannu profiadau, cyngor ac awgrymiadau.

Lle  i 8 cwpwl yn unig sydd ar gael bob wythnos, felly os oes diddordeb gennych i archebu lle, cysylltwch.  Gallwch ein ffonio ar 01970 611 550 neu e-bostio  tiffany.argumedo@hahav.org.uk

Trwy nawdd hael Ymddiriedolaeth Margaret ac Alick Potter

Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 611 550

HAHAV Site Logo