Loading digwyddiadau

All Digwyddiadau for Te Prynhawn ym Mhlas Antaron

« Pob digwyddiadau

Chwefror 2022

Te Prynhawn ym Mhlas Antaron

Chwefror 2 @ 14:00 - 16:00
|Digwyddiad Rheolaidd (Gweler y cyfan)

An event every week that begins at 14:00 on Dydd Mercher, happening 35 times

Plas Antaron, Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom

Caffi Dementia newydd, Aberystwyth! Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt wedi’u heffeithio gan ddementia, byddem wrth ein bodd i’ch croesawu i’n profiad newydd wythnosol o De Prynhawn – a’r gorau oll, mae’n rhad ac am ddim! Ymlaciwch a dadweindiwch tra bod y piano’n canu, mwynhewch y bwyd a’r diod.  Bob wythnos byddwn yn dirwyn y profiad i ben gyda gweithgaredd – gall hyn fod yn siaradwr gwadd, celf a chrefft, cerddorion neu rywfaint o therapi ymlacio.  Caiff gofalwyr gyfle…

Mwy o wybodaeth »
HAHAV Site Logo