Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Te Prynhawn ym Mhlas Antaron

Recurring event see all

Hydref 13 @ 14:00 16:00

Te Prynhawn

Caffi Dementia newydd, Aberystwyth!

Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdanynt wedi’u heffeithio gan ddementia, byddem wrth ein bodd i’ch croesawu i’n profiad newydd wythnosol o De Prynhawn – a’r gorau oll, mae’n rhad ac am ddim!

Gan gychwyn ar ddydd Mercher, 8 Medi o 2yp i 4yp –   Ymlaciwch a dadweindiwch tra bod y piano’n canu, mwynhewch y bwyd a’r diod.  Bob wythnos byddwn yn dirwyn y profiad i ben gyda gweithgaredd – gall hyn fod yn siaradwr gwadd, celf a chrefft, cerddorion neu rywfaint o therapi ymlacio.  Caiff gofalwyr gyfle i gwrdd a sgwrsio â gofalwyr eraill, rhannu profiadau, cyngor ac awgrymiadau.

Lle  i 6 cwpwl yn unig sydd ar gael bob wythnos, felly os oes diddordeb gennych i archebu lle, cysylltwch.  Gallwch ein ffonio ar 01970 611 550 neu e-bostio  tiffany.argumedo@hahav.org.uk

Trwy nawdd hael Ymddiriedolaeth Margaret ac Alick Potter


HAHAV Site Logo