Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Newid y Gwaith Celf

Recurring event see all

Gorffennaf 9, 2021 @ 10:00 11:30

Rydym angen gwaith celf newydd ym Mhlas Antaron. Allwch chi helpu?

Ymunwch â’r artist, Zoe Williams, am sesiwn galw heibio creu a gwneud.  Yn cychwyn ar ddydd Gwener, 25 Mehefin rhwng 10 a 11.30yb, dyma gyfle am hwyl a sbri gyda phaent, beiros, papur neu pa gyfrwng bynnag yr hoffech, a gadewch i’ch dychymyg grwydro!

Bydd Zoe ar gael am chwe wythnos a bydd hi’n rhoi awgrymiadau a dangos technegau ar sut allwn ni ddefnyddio celf i leihau straen ac ymlacio.  Does dim rhaid i chi fod yn artist, does dim rheolau, dim ond cyfle i fod yn greadigol a chwrdd ag eraill mewn awyrgylch hamddenol.  Lleolir y sesiynau galw heibio ym Mhlas Antaron a byddant ar gael ar Zoom hefyd.

Dim ond lle i 12 sydd ar gael. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Susie ar 01970 611 550 neu e-bostiwch events@hahav.org.uk Ar derfyn y chwe wythnos, rydym yn gobeithio arddangos y gwaith a grëwyd yng nghanolfan newydd Byw’n Iach HAHAV ym Mhlas Antaron Aberystwyth.

Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 511 650

HAHAV Site Logo
Scroll Up