Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Dewch i Ymlacio ar Ddiwrnod Encil Arbennig i Ofalwyr

Mai 19, 2022 @ 10:00 16:00

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i holl ofalwyr y gorffennol a’r presennol nad sy’n cael eu talu. Wedi’i drefnu gan Holistic Yoga Care Wales mae’r achlysur undydd hwn yn cynnig cyfle i ymlacio’n llwyr gyda yoga hamddenol, ymarferion anadlu ar gyfer ymdawelu, awgrymiadau ar ymlacio a hunan-ddylino. Hefyd, bydd cyfle gan ofalwyr i brofi ‘bath gong’ gan ymdrochi mewn therapi sain cysurlon.

Cynhelir Diwrnod Encil y Gofalwyr ar Ddydd Iau, 19 Mai ym Mhlas Antaron. Yn westy cyn hyn, mae bellach yn Ganolfan Byw Bywyd Llawn a leolir ger Aberystwyth. Gallwch barcio’ch car am ddim y tu allan i’r adeilad. Bydd y diwrnod yn cychwyn o 10yb hyd 4yp, ond os na allwch ddod am y diwrnod cyfan, mae croeso i chi ymuno am ychydig oriau yn unig. Dylai pawb sy’n mynychu ddod â’u cinio eu hunain ond fe fydd lluniaeth ysgafn ar gael. Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael felly er mwyn archebu lle neu am fwy o wybodaeth ffoniwch Susie ar: 01970 611 550 (email) susie.scott@hahav.org.uk
Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Dewch i Ymlacio ar Ddiwrnod Encil Arbennig i Ofalwyr
Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 611 550

HAHAV Site Logo