Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Dyddiau Gwener Crefftus

Recurring event see all

Medi 3, 2021 @ 14:00 16:00

Gan gychwyn o ddydd Gwener, 3 Medi, byddwn yn cynnal gweithgaredd Galw Heibio celf a chrefft yn rheolaidd ym Mhlas Antaron Aberystwyth, sef Canolfan Byw Bywyd Llawn, Ceredigion.  Bydd y rhain yn sesiynau ymlaciol, anffurfiol gyda chyfle i wneud a chreu trwy ddefnyddio llawer o ddeunyddiau a chyfryngau celf gwahanol.  Gallwch weithio gyda’r hyn sy’n gyfarwydd i chi neu ddysgu sgiliau newydd, boed hynny’n baentio, braslunio, gwnïo, gwau, decoupage, wrth i grefftwyr ac artistiaid lleol ymuno â ni yn rheolaidd.   

Bydd y sesiynau Galw Heibio rhwng 2 – 4yp, a bydd lluniaeth ysgafn ar gael.  Os hoffech ymuno, cysylltwch â Susie ar 01970 611 550 neu susie.scott@hahav.org.uk


HAHAV Site Logo