Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Creu Gofod ar gyfer Colled

Recurring event see all

Mehefin 24, 2021 @ 11:00 12:00

Mewn chwe sesiwn ar-lein, bydd Matilda Tonkin Wells, Artist Dawns a Seicotherapydd Symud, yn eich arwain trwy sesiynau archwilio ymgorfforedig i weld sut y galwn greu gofod ar gyfer colled.  Byddwn yn defnyddio arferion symud, myfyrdod a thechnegau creadigol eraill i feithrin hunanymwybyddiaeth a hunan-drugaredd er mwyn deall a mynegi yn well y trawma o golli anwyliaid.

Wrth gymryd saib i sylwi ar yr hyn a deimlwn yn ein  cyrff, gallwn wrando ar gynildeb ein hemosiynau personol sy’n ymwneud â  marwolaeth a marw.  Er y byddwn yn symud, nid dosbarth dawns yw hwn, ac mae pob symudiad yn cynnwys amrywiadau fel bod modd i bawb yn y grŵp gymryd rhan. Bydd pob sesiwn yn para tua 1 awr ac fe’u cynhelir ar ddyddiau Iau, o 11yb i 12yb gan gychwyn dydd Iau 20 Mai.  


HAHAV Site Logo
Scroll Up