Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Dawnsio drwy’r Degawdau

Mai 27, 2022 @ 14:00 15:00

By popular request, our ‘wiggle to wellbeing’ Oherwydd y galw mawr, bydd ein dosbarthiadau dawns ‘wiglo llesol’ yn dod yn ôl. Byddwn yn cychwyn gydag un sesiwn dawnsio thema y mis am y tri mis nesaf. Dewch i ymuno â ni wrth i ni ddawnsio drwy’r degawdau.


Ar ddydd Gwener 27 Mai, byddwn yn ‘troi a throelli, swae a siglo’ wrth i ni forio i seiniau’r chwedegau. Does dim angen profiad blaenorol arnoch: tipyn o hwyl yw’r ymarfer hwn a dim arall. Mae dawnsio’n ein helpu i gadw’n heini gan wella cryfder a thôn y cyhyrau, a helpu gyda chydbwysedd ac osgo. Gallwch wneud y symudiadau naill ai’n eistedd neu’n sefyll. Felly gwisgwch eich sgidiau blaenau main, a thynnwch allan eich hen ffrogiau Mary Quant ac ymunwch â ni yn ‘hwyl gwbl chwaethus y chwedegau’, ys dywed Austin Powers, ‘Groovy Baby’.
Cynhelir dosbarth Dawnsio’r Chwedegau ar 27 Mai rhwng 2-3yp ym Mhlas Antaron. Am fwy o fanylion , cysylltwch â Susie ar 01970 611 550. A chadwch lygad ar wefan HAHAV am fwy o sesiynau dawnsio thema, wrth i ni symud drwy’r 70au a’r 80au.

Dawnsio drwy’r Degawdau
Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 611 550

HAHAV Site Logo