Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Grŵp Cymorth Cymheiriaid Gofalwyr Ceredigion Carers

Recurring event see all

Chwefror 24, 2022 @ 14:00 15:30

Gofalwyr Ceredigion Carers

Bob pythefnos yng Nghanolfan Byw Bywyd Llawn, Plas Antaron am 2yp ar ddydd Iau ar gyfer gofalwyr.  Bydd croeso cynnes i bawb a chyfle i wneud ffrindiau newydd ac ymuno ag eraill mewn sefyllfa debyg.  Mae’r opsiwn gennym hefyd i gysylltu â’r rheiny nad sy’n gallu mynychu yn y cnawd ond a fyddai serch hynny yn hoffi ymuno â ni trwy ddefnyddio’r cyswllt cynadledda fideo a zoom.  Cofiwch gysylltu â Sue neu Tracey os hoffech ymuno

Sue Lee: sue.lee@credu.cymru neu 
Tracey Patrick: tracey@credu.cymru 
neu ffoniwch  Sue ar 07896 416 640

Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 611 550

HAHAV Site Logo