Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Tylino Oncoleg

Recurring event see all

Mawrth 29, 2022 @ 10:00 13:30

Tylino Oncoleg

Therapydd:  Amber Searle

Fel Therapydd Cyflenwol cymwysedig fy mhrif amcan yw cynnig dihangfa o fywyd bob dydd; lle i fy nghleientiaid ymarfer gorffwyso gan adael yn teimlo’n fwy ymlaciedig nag oeddent cyn eu triniaeth adferol ac adfywhau bwrpasol.

Rwy’n falch iawn o fedru cynnig sesiynau triniaeth Tylino Oncoleg Jennifer Young yn HAHAV.

Yn aml, un o fanteision uniongyrchol therapi cyffwrdd yw teimlad o ymlacio dwfn a thawelu.  Mae hyn yn digwydd gan fod therapïau cyffwrdd yn gallu ysgogi rhyddhau endorffinau sy’n cynhyrchu teimladau o les cyffredinol.  

Tylino Oncoleg yw therapi cyffwrdd ysgafn; weithiau cyfeirir ato fel 

‘golchdrwytho (lotioning).  Dim ond mewn mannau nad sy’n ymddangos fel gwrtharwydd lleol y defnyddir triniaeth cyffwrdd ysgafn, a bydd hyn yn cael ei drafod a’i gynllunio o gwmpas ac yn eich ymgynghoriad.   Byddwn hefyd yn trafod materion yr hoffech i mi ganolbwyntio arnynt a’r pethau rydych eisiau i mi eu hosgoi;  eich amser chi yw hwn.Fel Aromatherapydd cymwysedig gallaf hefyd gyfuno gwahanol  olewau aromatherapi i weddu i’r driniaeth byddwch chi’n benodol ei hangen. 

Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 611 550

HAHAV Site Logo