Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Adweitheg

Recurring event see all

Mehefin 9, 2021 @ 13:30 16:00

Mae HAHAV yn awr yn cynnig sesiynau adweitheg am ddim yn ein hystafelloedd therapïau cyflenwol.  Rydym yn gwahodd cleientiaid ynghyd â gofalwyr i gysylltu â ni i weld os oes lle ar gael ac i drefnu apwyntiadau.

Mae adweitheg yn therapi cyflenwol anfewnwthiol a all fod yn effeithiol i hybu ymlacio dwfn a llesiant.  Therapi cyffwrdd ydyw sy’n seiliedig ar y theori bod gwahanol bwyntiau ar y traed, y goes isaf, dwylo, wyneb a chlustiau yn cyfateb i wahanol fannau o’r corff.   

Reflexololgy
Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 511 650

HAHAV Site Logo
Scroll Up