Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Adweitheg

Recurring event see all

Gorffennaf 6, 2022 @ 13:00 17:00

Adweitheg

Mae HAHAV yn awr yn cynnig sesiynau adweitheg am ddim yn ein hystafelloedd therapïau cyflenwol.  Rydym yn gwahodd cleientiaid ynghyd â gofalwyr i gysylltu â ni i weld os oes lle ar gael ac i drefnu apwyntiadau.

Mae adweitheg yn therapi cyflenwol anfewnwthiol a all fod yn effeithiol i hybu ymlacio dwfn a llesiant.  Therapi cyffwrdd ydyw sy’n seiliedig ar y theori bod gwahanol bwyntiau ar y traed, y goes isaf, dwylo, wyneb a chlustiau yn cyfateb i wahanol fannau o’r corff. 

Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 611 550

HAHAV Site Logo