Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Reiki

Recurring event see all

Mehefin 3, 2022 @ 10:00 13:00

Reiki

Mae HAHAV yn awr yn cynnig sesiynau reiki am ddim yn ein hystafelloedd therapïau cyflenwol.  Rydym yn gwahodd cleientiad ynghyd â gofalwyr i gysylltu â ni i weld os oes lle ar gael ac i drefnu apwyntiadau.

Math o therapi cyflenwol yw reiki. Mae ymarferwyr reiki yn gosod eu dwylo’n ysgafn ar eich corff neu’n agos ato.  Mae’r gair Japaneaidd reiki yn golygu egni cyffredinol.  Nod sesiynau Reiki yw eich helpu i ymlacio, lleihau straen a thensiwn a gwella’ch lles cyffredinol. 

Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 611 550

HAHAV Site Logo