Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

CANTORION YR EHEDYDD

Recurring event see all

Mawrth 7, 2022 @ 14:00 15:00

CANTORION YR EHEDYDD

yn canu er lles yr ysgyfaint

Ydych chi’n dioddef o ddiffyg anadl oherwydd cyflwr ar yr ysgyfaint, Clefyd Parkinson, Sglerosis Ymledol, afiechyd y galon neu Covid Hir?

Ydych chi’n byw yng Ngogledd Ceredigion?

Mae grŵp canu newydd, yn benodol ar gyfer y rhai sy’n dioddef cyflyrau ysgyfaint cronig, wedi cychwyn ar-lein a bydd yn dod i Blas Antaron ar yr 8fed o Dachwedd.  Rydym yn gwneud ymarferion anadlu er mwyn cryfhau ein hysgyfaint, ac  rydym yn canu caneuon syml gyda’n gilydd.

Mae ymchwil wedi dangos bod ymarferion anadlu a chanu yn gallu gwella cyflwr iechyd ysgyfaint a lleihau’r profiad o ddiffyg anadl yn ogystal â gwella ein llesiant yn gyffredinol.  

Os oes diddordeb gennych chi neu rywun rydych yn ei adnabod i ymuno â’r grŵp hwn sy’n cyfarfod bob wythnos yng Nghanolfan Byw Bywyd Llawn, Plas Antaron, neu ar-lein trwy Zoom, cysylltwch ag arweinydd y grŵp trwy e-bostio Susie ar  susie@ennals.org.uk neu ffoniwch HAHAV ar 01970 611 550.  Bydd y grŵp yn cyfarfod ar ddydd Llun o 2 – 3 yp o’r 8fed o Dachwedd ac mae’n rhad ac am ddim.

Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 611 550

HAHAV Site Logo