Loading digwyddiadau

All Digwyddiadau for CANTORION YR EHEDYDD

« Pob digwyddiadau

Ionawr 2022

CANTORION YR EHEDYDD

Ionawr 10 @ 14:00 - 15:00
|Digwyddiad Rheolaidd (Gweler y cyfan)

An event every week that begins at 14:00 on Dydd Llun, happening 12 times

Plas Antaron, Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom

yn canu er lles yr ysgyfaint Ydych chi’n dioddef o ddiffyg anadl oherwydd cyflwr ar yr ysgyfaint, Clefyd Parkinson, Sglerosis Ymledol, afiechyd y galon neu Covid Hir? Ydych chi’n byw yng Ngogledd Ceredigion? Mae grŵp canu newydd, yn benodol ar gyfer y rhai sy’n dioddef cyflyrau ysgyfaint cronig, wedi cychwyn ar-lein a bydd yn dod i Blas Antaron ar yr 8fed o Dachwedd.  Rydym yn gwneud ymarferion anadlu er mwyn cryfhau ein hysgyfaint, ac  rydym yn canu caneuon syml gyda’n gilydd. Mae…

Mwy o wybodaeth »
HAHAV Site Logo