Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Wiglo er Lles

Recurring event see all

Mawrth 18, 2022 @ 14:00 15:00

Wiglo er Lles

Wiglwch eich cluniau, siglwch eich ysgwyddau ac ewch adre gyda gwen.

Dewch i brofi’r pleser pur o ddawns a miwsig ym Mhlas Antaron y gwanwyn hwn!  Bydd Megan West ein hathrawes dawns yn cynnal dosbarth symud a dawns gallu cymysg cynhwysol.  Cyfle i chi fagu hyder a nerth, datblygu cydbwysedd, symudedd a chydsymud.  Dyma gyfle hefyd i ddysgu rhai arddulliau dawnsio gwahanol.  Gallwch eistedd neu sefyll yn y sesiynau ac mae modd eu haddasu ar gyfer eich holl anghenion, does dim angen profiad.  Felly dewch i gael hwyl a sbri wrth ymarfer eich ‘Strictly’!  Bydd y dosbarthiadau’n cychwyn ar ddydd Gwener, 18 Mawrth rhwng 2-3yp gyda lluniaeth ar gael wedyn.  Am fwy o fanylion, ffoniwch Susie ar 01970 611 550 neu e-bostiwch: susie.scott@hahav.org.uk    

Mae’r holl sesiynau’n rhad ac am ddim ac yn agored i ofalwyr a chleientiaid.  

Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 611 550

HAHAV Site Logo