Loading digwyddiadau

« Pob digwyddiadau

  • Mae’r digwyddiad hwn wedi mynd heibio.

Ioga

Recurring event see all

Mawrth 7, 2022 @ 11:00 12:00

Ioga

Anadlwch ac Ymlaciwch gyda’n sesiynau Ioga newydd yr Hydref hwn 

Helpwch i wella eich osgo a’ch cydbwysedd wrth roi cynnig ar ein sesiynau ioga newydd gyda Louise Hurford. Bydd hi’n ymarfer ioga Hatha, dull hamddenol o Ioga sy’n canolbwyntio ar dechnegau symud rhydd, anadlu ac ymlacio.

Gallwch wneud yr ymarferion naill ai yn eich seddau neu ar y llawr. Bydd Louise yn teilwra’r sesiynau o gwmpas cyflymder a symudedd y sawl sy’n cymryd rhan.  Gall Ioga, ym mhob ffurf, wella cwsg, lleihau straen yn ogystal â chryfhau ystwythder.  Gall hefyd liniaru poen cefn a gwddf.  Cofiwch wisgo dillad ysgafn, ond llac a chynnes.  

Darperir lluniaeth ysgafn, yn ogystal â matiau a blancedi ioga.  I archebu lle neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Susie ar 01970 611 550 (e-bost) susie.scott@hahav.org.uk  Bydd pob sesiwn yn rhedeg ar ddyddiau Llun, o’r 8fed o Dachwedd, rhwng 11yb-12.00.  Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim,  ac ar gael ar-lein trwy Zoom neu wyneb yn wyneb.

Plas Antaron
Southgate, Aberystwyth SY23 1SF United Kingdom
01970 611 550

HAHAV Site Logo