Canolfan Byw’n Iach

Cyfleusterau

Mae Plas Antaron wedi’i leoli yn Southgate, Aberystwyth gyda digon o lefydd parcio rhad ac am ddim ar y safle. 

Mae gennym weithle eang ar gyfer cydweithio ag eraill, gyda chyfleusterau fideo-gynadledda yn agos i’n caffi.  Mae hwn yn ofod gwych ar gyfer sesiynau hyfforddi, cyfarfodydd a gweithdai.

Mae gennym lolfa glyd a chyfforddus y gellir hefyd ei defnyddio ar gyfer cyfarfodydd a sesiynau un i un neu sesiynau grŵp.  

Plas Antaron hotel
Function room

Gall ein hystafell swyddogaeth olau ac eang  eistedd hyd at 100 o bobl.  Defnyddiwn hon ar gyfer gweithgareddau grwpiau mwy o faint, gweithdai a dosbarthiadau.  Mae’r sgrin fawr sefydlog ar gyfer fideo-gynadledda yn galluogi cydweithio â chleientiaid o bell.  

Tu allan, mae gennym ardd helaeth gyda byrddau a meinciau – perffaith ar gyfer cynulliadau tu allan neu ar gyfer ennyd dawel o adlewyrchu.  

Tu ôl i’r llenni, rydym hefyd wedi etifeddu cegin gwesty sy’n llawn cyfarpar y gellir ei defnyddio at ddibenion arlwyo.   

Lounge
Training room
Staircase

HAHAV Site Logo