Ymunwch â Ni

Ffurflen Gais Gwirfoddoli

Byddwch yn ymwybodol ein bod, fel elusen, yn cydweithio â’r Bwrdd Iechyd a Meddygon Teulu.  Mae’n bwysig ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau’r risg o drosglwyddo feirysau i’n cleieintiaid, rhai ohonynt â’u himiwnedd yn isel neu’n bobl fregus iawn.  Felly, dylai fod holl wirfoddolwyr HAHAV wedi cael y ddau frechiad yn erbyn feirws COVID-19.


HAHAV Site Logo