Cefnogi HAHAV

Gweithgareddau Codi Arian

Wrth i’r cyfnod clo lacio, edrychwn ymlaen at gael mwy o weithgareddau codi arian.  Diolch i gyllid hael gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) byddwn yn penodi swyddog codi arian proffesiynol yn fuan i sicrhau dyfodol cynaliadwy i HAHAV a datblygu ein cynlluniau am wasanaeth mwy eang ac amrywiol.  

Men receiving medals
Photo shoot
Bake Off
HAHAV Site Logo