Tîm Adsefydlu Ysgyfeintiol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Yn ddiweddar, darparodd Tîm Adsefydlu Ysgyfeintiol Glangwili wasanaeth chwe wythnos i gleifion gan ddefnyddio ystafell swyddogaeth eang HAHAV ym Mhlas Antaron.  Roeddent wedi’u cysylltu o bell ag ail grŵp trwy Microsoft Teams a chyfleusterau fideo-gynadledda HAHAV.  Mae’r gwasanaeth rhyfeddol ac arloesol hwn wedi profi’n fuddiol iawn i gleifion.  Dyma nhw’n brysur yma: 

HAHAV Site Logo