Gofal Lliniarol yng Ngheredigion

Gofalwyr Ceredigion Adult Carers

Consortiwm o 3 phartner yw Gofalwyr Ceredigion Carers:  Credu Connecting Carers sy’n gallu asesu eich anghenion, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gogledd Cymru  ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir Gâr (Gwasaanethau Gofal Croesffyrdd) sy’n darparu gofal seibiant yng Ngogledd a De’r sir.  Mae Gofalwyr Ceredgion Carers yn darparu gwybodaeth, cyngor a gofal amgen tymor byr i ofalwyr oedolion ledled Ceredigion.  Os ydych yn ofalwr di-dâl yn gofalu am oedolyn, gall gweithiwr proffesiynol eich cyfeirio at eu gwasanaethau neu gallwch gyfeirio eich hunan trwy ddefnyddio eu gwefan https://www.carers.cymru/ceredigioncarers

HAHAV Site Logo