Mae HAHAV yn lansio gwasanaethau newydd ar-lein

Diolch i gyllid hael gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym wedi creu ein gwefan newydd a sianel YouTube,  er mwyn  egluro beth rydym yn ei wneud a lle rydym yn sefyll o fewn yr ystod gwasanaethau gofal lliniarol sydd ar gael yng Ngheredigion. Mae cael mynediad i’n gwasanaethau yn haws nag erioed yn awr, trwy ffurflenni syml ar-lein i gleientiaid, ac i weithwyr gofal iechyd proffesiynol  i’ch cyfeirio.  Neu gallwch ein ffonio ar 01970 611 550.

Yn ein Calendr Digwyddiadau, gallwch weld amserlen ein gweithgareddau sy’n cynnwys digwyddiadau rhithiol ac wyneb yn wyneb, gweithdai a gweithgareddau grŵp.  Ym mis Mai a Mehefin byddwn yn cynnal Gweithdy Ysgrifennu Creadigolgyda Jaqueline Yallop a 6 sesiwn Therapi Symud  gyda Matilda Tonkin Wells, Artist Dawns a Seicotherapydd Symud.  Gallwch archebu ar ein tudalen ‘Beth Sydd ‘Mlaen!’

HAHAV Site Logo