Cefnogi HAHAV

Siop HAHAV, Heol y Wig

Mae ein siop yn 14 Heol y Wig yn boblogaidd iawn yn Aberystwyth ac yn ffynhonnell bwysig o godi arian ar gyfer y gwasanaeth.  Mae ansawdd uchel y rhoddion ac ymroddiad ein gwirfoddolwyr wedi helpu i adeiladu perthynas dda gyda’n cwsmeriaid sy’n dal i ddod yn ôl am ragor o fargeinion o safon uchel!

Roeddem wrth ein bodd medru ail-agor y siop ar 12 Ebrill ac wedi ein rhyfeddu gan yr ymateb hyd yma.  Fel y dywed Charlotte, ein rheolwr manwerthu,  ‘Credwn ein bod wedi dod â’r hwyl yn ôl i siopa!’

Oriau agor

Dydd Llun10:00yb – 4.30yp
Dydd Mawrth10:00yb – 4.30yp
Dydd Mercher10:00yb – 4.30yp
Dydd Iau10:00yb – 4.30yp
Dydd Gwener10:00yb – 4.30yp
Dydd Sadwrn10:00yb – 4.30yp
Dydd SulAr gau
HAHAV shop, Pier Street

Rhodd Cymorth

Shop customers

Wrth ddefnyddio Rhodd Cymorth gall HAHAV hawlio 25c yn rhagor am bob £1 a rowch.  Fydd e’n costio dim mwy i chi.  Cofiwch lenwi’r datganiad Rhodd Cymorth a dewch ag ef gyda’ch rhoddion.

Rydym wrth ein bodd i gael eich rhoddion yn ein siop yn Heol y Wig.  Ffoniwch 01970 612 194 neu e-bostiwch Charlotte, ein rheolwr manwerthu: charlotte.holloway@hahav.org.uk neu ewch i Facebook

HAHAV Site Logo
Scroll Up