Ymunwch â NI

Swyddi gyda HAHAV

Mae HAHAV yn cael ei yrru gan frwdfrydedd a gwaith grŵp lluosog o wirfoddolwyr a chawn gefnogaeth gan nifer fechan o staff cyflogedig i sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg yn esmwyth.  Pan ddaw cyfleoedd am gyflogaeth, byddant yn cael eu hysbysebu yma.

Swyddi gwag ar hyn o bryd (2)

swyddog gweithredol

Mae elusen HAHAV yn chwilio am swyddog gweithredol cymwys gyda’r egni, y brwdfrydedd a’r ymroddiad i arwain gwaith yr elusen yn y cyfnod cyffrous nesaf yn ei hanes. Mae’r manylion llawn i’w gweld yn y swydd ddisgrifiad isod.

 

  

HAHAV Site Logo