Cymorth ar eich cyfer

Gweithgareddau Byw’n Iach

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo lacio, bydd cleientiaid a chefnogwyr HAHAV yn gallu dod i ddefnyddio ein canolfan Byw’n Iach ym Mhlas Antaron.  Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal apwyntiadau un i un ar gyfer therapïau cyflenwol megis aromatherapi, adweitheg a reiki.  Mae’r awyrgylch yn anffurfiol a thawel heb unrhyw bwysau – dim ond cyfle i chi ymlacio, cwrdd ag eraill a threulio ychydig o amser da mewn man tawel a gwahanol i gartref.  Os na allwch deithio i ddod atom ni, edrychwch yn ein Calendr Digwyddiadau i gymryd rhan yn ein gweithgareddau ar-lein.   

Reiki therapy
Therapy room
Reiki therapy

digwyddiadau ar gyfer wythnos Ionawr 17, 2022

This Week Navigation

Loading Events
Mon 17th

CANTORION YR EHEDYDD

Ionawr 17 @ 14:00 - 15:00
Tue 18th
Dim digwyddiad
Wed 19th

Adweitheg

Ionawr 19 @ 13:00 - 17:00
Thu 20th
Dim digwyddiad
Fri 21st

Reiki

Ionawr 21 @ 10:00 - 13:00
Sat 22nd
Dim digwyddiad
Sun 23rd
Dim digwyddiad
HAHAV Site Logo