Cymorth ar eich cyfer

Gweithgareddau Byw’n Iach

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo lacio, bydd cleientiaid a chefnogwyr HAHAV yn gallu dod i ddefnyddio ein canolfan Byw’n Iach ym Mhlas Antaron.  Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal apwyntiadau un i un ar gyfer therapïau cyflenwol megis aromatherapi, adweitheg a reiki.  Mae’r awyrgylch yn anffurfiol a thawel heb unrhyw bwysau – dim ond cyfle i chi ymlacio, cwrdd ag eraill a threulio ychydig o amser da mewn man tawel a gwahanol i gartref.  Os na allwch deithio i ddod atom ni, edrychwch yn ein Calendr Digwyddiadau i gymryd rhan yn ein gweithgareddau ar-lein.   

Reiki therapy
Therapy room
Reiki therapy

digwyddiadau ar gyfer wythnos Awst 8, 2022

This Week Navigation

Loading Events
Mon 8th
Dim digwyddiad
Tue 9th
Dim digwyddiad
Wed 10th

Adweitheg

Awst 10 @ 13:00 - 17:00

Te Prynhawn ym Mhlas Antaron

Awst 10 @ 14:00 - 16:00
Thu 11th
Dim digwyddiad
Fri 12th

Reiki

Awst 12 @ 10:00 - 13:00
Sat 13th
Dim digwyddiad
Sun 14th
Dim digwyddiad
HAHAV Site Logo