Cymorth ar eich cyfer

Gweithgareddau Byw’n Iach

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo lacio, bydd cleientiaid a chefnogwyr HAHAV yn gallu dod i ddefnyddio ein canolfan Byw’n Iach ym Mhlas Antaron.  Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal apwyntiadau un i un ar gyfer therapïau cyflenwol megis aromatherapi, adweitheg a reiki.  Mae’r awyrgylch yn anffurfiol a thawel heb unrhyw bwysau – dim ond cyfle i chi ymlacio, cwrdd ag eraill a threulio ychydig o amser da mewn man tawel a gwahanol i gartref.  Os na allwch deithio i ddod atom ni, edrychwch yn ein Calendr Digwyddiadau i gymryd rhan yn ein gweithgareddau ar-lein.   

Reiki therapy
Therapy room
Reiki therapy

digwyddiadau ar gyfer wythnos Mehefin 21, 2021

This Week Navigation

Loading Events
Mon 21st
Dim digwyddiad
Wed 23rd

Adweitheg

Mehefin 23 @ 13:30 - 16:00
Thu 24th

Creu Gofod ar gyfer Colled

Mehefin 24 @ 11:00 - 12:00
Fri 25th

Newid y Gwaith Celf

Mehefin 25 @ 10:00 - 11:30

Reiki

Mehefin 25 @ 10:30 - 16:00
Sat 26th
Dim digwyddiad
Sun 27th
Dim digwyddiad
HAHAV Site Logo
Scroll Up