Cymorth ar eich cyfer

Gweithgareddau Byw’n Iach

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo lacio, bydd cleientiaid a chefnogwyr HAHAV yn gallu dod i ddefnyddio ein canolfan Byw’n Iach ym Mhlas Antaron.  Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal apwyntiadau un i un ar gyfer therapïau cyflenwol megis aromatherapi, adweitheg a reiki.  Mae’r awyrgylch yn anffurfiol a thawel heb unrhyw bwysau – dim ond cyfle i chi ymlacio, cwrdd ag eraill a threulio ychydig o amser da mewn man tawel a gwahanol i gartref.  Os na allwch deithio i ddod atom ni, edrychwch yn ein Calendr Digwyddiadau i gymryd rhan yn ein gweithgareddau ar-lein.   

Reiki therapy
Therapy room
Reiki therapy

digwyddiadau ar gyfer wythnos Medi 20, 2021

This Week Navigation

Loading Events
Mon 20th
Dim digwyddiad
Tue 21st
Dim digwyddiad
Wed 22nd

Adweitheg

Medi 22 @ 13:30 - 16:30

Te Prynhawn ym Mhlas Antaron

Medi 22 @ 14:00 - 16:00
Thu 23rd
Fri 24th

Reiki

Medi 24 @ 10:00 - 13:00

Dyddiau Gwener Crefftus

Medi 24 @ 14:00 - 16:00
Sat 25th
Dim digwyddiad
Sun 26th
Dim digwyddiad
HAHAV Site Logo