Cymorth ar eich cyfer

Gweithgareddau Byw’n Iach

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo lacio, bydd cleientiaid a chefnogwyr HAHAV yn gallu dod i ddefnyddio ein canolfan Byw’n Iach ym Mhlas Antaron.  Mae’r awyrgylch yn anffurfiol a thawel heb unrhyw bwysau – dim ond cyfle i chi ymlacio, cwrdd ag eraill a threulio ychydig o amser da mewn man tawel a gwahanol i gartref.  Os na allwch deithio i ddod atom ni, edrychwch yn ein Calendr Digwyddiadau i gymryd rhan yn ein gweithgareddau ar-lein.   

Reiki therapy
Therapy room
Reiki therapy

Week of digwyddiadau

HAHAV Site Logo