Hip hip hwre – mae’r grŵp Byw Bywyd Llawn yn ôl!

Y mis hwn, fe gwrddodd Grŵp Byw Bywyd Llawn Aberystwyth am y tro cyntaf ers y cyfnod clo.  Mae’r grŵp yn agored i unrhyw un yng Ngheredigion sydd â chanser ac estynnwyd croeso i wirfoddolwyr trefnu newydd, sef June Parry a Gael Hewitt.  Mae June a Gael wrthi’n brysur yn trefnu rhaglen lawn o weithgareddau a siaradwyr ar gyfer y 12 mis nesaf.    

The first meeting back saw members ‘paint a hug’ as Sian Abbott, a potter from New Quay came in with some hug Yn y cyfarfod cyntaf hwn gwelwyd aelodau’n ‘peintio cwtsh’  wrth i Sian Abbott, crochenydd o Gei Newydd gyrraedd gyda mygiau cwtsh a gwlad i bawb gael eu haddurno.  Ym marn Sian roedd pob un o’r dyluniadau’n broffesiynol iawn a phan fyddan nhw wedi’u gwydro, bydd y grŵp yn eu defnyddio i yfed eu coffi yn y cyfarfod nesaf, sy’n digwydd ar Ddydd Mawrth, 5 Hydref rhwng 10.30-12.30. 

Am fwy o wybodaeth am y grŵp Byw Bywyd Llawn cysylltwch â Susie ar: 01970 611 550 neu e-bostiwch  susie.scott@hahav.org.uk

Mugs 1
Mugs 2
Mugs 3
HAHAV Site Logo