Canolfan Byw’n Iach

Llogi Lle

Sylwch mai ond ar gyfer sefydliadau di-elw neu drydydd sector yn unig y gallwn logi ein llefydd gwag.

Gall Plas Antaron fod yn fan cyfarfod delfrydol ar gyfer digwyddiad nesaf eich mudiad.  Mae’r gofodau y gellir eu harchebu yn addas ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, hyfforddi a gweithio mewn tîm.  Ceir wifi cyflym drwy’r adeilad ac mae gennym ddwy weithfan fideo-gymhadledda sgrîn fawr y gellir hefyd eu defnyddio i ddangos cyflwyniadau, sioeau sleidiau neu sesiynau Zoom a Teams.  

Gan ein bod yn cynnal ein digwyddiadau a’n gwasanaethau ein hunain o Blas Antaron, cysylltwch â ni’n gynnar er mwyn gweld beth sydd ar gael.  Bydd yr holl incwm a gynhyrchir yn ein helpu i barhau i gynnig ein gwasanaethau i’r bobl sydd eu hangen.

Cyfraddau llogi ystafell  

Hanner DiwrnodDiwrnod Cyfan
Ystafell Gwnsela£15£30
Ystafell Therapi Celf£15£30
Lolfa£20£40
Caffi£40£80
Gardd£40£80
Ystafell Ddigwyddiadau£50£100

Os hoffech drafod ynghylch defnyddio unrhyw un o’n gofodau, e-bostiwch facilities@hahav.org.uk neu ffoniwch 01970 611 550.

Function room
Training room
Garden
HAHAV Site Logo