Ymunwch â Ni

Gwirfoddolwch gyda HAHAV

Helo, fi yw Amelia Quinlan, y cydlynydd gwirfoddolwr yma yn HAHAV ac rwy’n hapus i siarad ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni ym mha ffordd bynnag.  

Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn elusen HAHAV.  Rydym yn croesawu  gwirfoddolwyr o bob math, grŵp oedran a chefndir.  Rydym yn croesawu siaradwyr Cymraeg a Saesneg, ac mae amrywiaeth eang o rolau i’w cyflawni o fewn HAHAV.   

Photo of Amelia

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer Haf 2021

 • Mae arnom angen rhagor o ddynion i wirfoddoli ar gyfer ein gwasanaeth Cwmnïaeth a Chymorth.
 • Mae arnom angen gwirfoddolwyr a fyddai’n hoffi ein helpu gyda’r gweithgareddau newydd ym Mhlas Antaron – mae angen ystod eang o gefnogaeth.
 • Cefnogaeth mewn Profedigaeth – os ydych wedi’ch hyfforddi i roi cefnogaeth mewn profedigaeth, cofiwch gysylltu â ni.
 • Byddem yn hoffi hyfforddi rhai gwirfoddolwyr i sicrhau bod ein gwefan newydd a’n sianel YouTube  yn cynnwys y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.   

Rolau eraill y gallwch gynnig eich help

 • Eisteddwyr: gweithio’n uniongyrchol â chleifion, eu gofalwyr a’u teuluoedd yng nghartref y claf ei hun
 • Therapyddion: cwnselwyr, therapyddion cyflenwol, arweinwyr grŵp byw’n iach
 • Codwyr Arian: yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cyhoeddusrwydd i’r elusen a’i chefnogi’n ariannol
 • Gwirfoddolwyr y Siop: yn helpu i redeg siop HAHAV yn 14 Heol y Wig Aberystwyth, a’n stôr eBay
 • Cefnogwyr Gweinyddol a TG:  cyflawni sawl rôl wahanol sy’n angenrheidiol i sicrhau gwasanaeth hyfyw – gan gynnwys cynhyrchu newyddion, storïau a fideos ar gyfer ein gwefan
 • ‘Bydis’ Technegol: yn helpu ein cleientiaid i fanteisio i’r eithaf ar ein gwasanaethau ar-lein a sicrhau eu bod yn weithredol.
 • Garddio a Chynnal a Chadw:  ein helpu i gadw Plas Antaron a’n siop yn Heol y Wig mewn cyflwr da

Gallwch wneud cais ar-lein i wirfoddoli gyda HAHAV neu e-bostio Amerlia am fwy o wybodaeth ar:  coordinator@hahav.org.uk

Bydd pob gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi gychwynnol, yn dibynnu ar y rôl maent wedi’i dewis.  Byddant yn cael eu hyfforddi a’u datblygu, eu cefnogi a’u goruchwylio.  Mae costau teithio ar gael.

Gwnewch gais nawr i wirfoddoli gyda HAHAV

Mae David a Sue, dau o’n gwirfoddolwyr ffantastig, yn egluro’r hyn mae’n ei olygu i wirfoddoli gyda HAHAV:

HAHAV Site Logo