Llywodraeth Cymru yn cyllido dwy swydd newydd yn HAHAV

WCVA logo

Dyfarnwyd £54,7000 i HAHAV gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)  Mae’r cyllid hwn yn rhan o Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector,  Llywodraeth Cymru yn sgîl pandemig COVID.  Bydd dau aelod o staff amser llawn yn cynorthwyo i sefydlu Canolfan Byw’n Iach HAHAV ym Mhlas Antaron, Penparcau.     

Bydd Rheolwr Cyfleusterau yn cydlynu gweithgareddau yn y ganolfan a’r swyddog Codi Arian yn anelu i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r elusen ac yn helpu i ddatblygu ei chynlluniau.

 

Dywedodd Dr Axford “Daeth y newyddion gwych hyn ar amser allweddol wrth ein bod yn dod allan yn raddol a gobeithiol o gyfyngiadau COVID.  Mae galw aruthrol am wasanaethau cefnogi gan ein gwirfoddolwyr, ynghyd â seibiant dydd i gleifion a gofalwyr. Heb os, bydd ôl-groniad o achosion i ddod.  Mae ein cynlluniau ar gyfer Plas Antaron wedi’u heffeithio’n ddirfawr gan y cyfnod clo ac mae ein prif incwm o siop HAHAV wedi gostwng yn ddifrifol eleni.  Felly rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth ariannol y WCVA  i helpu i gyflymu agoriad ein canolfan newydd gyffrous yn nes ymlaen eleni.”

HAHAV Site Logo