Cymorth ar eich cyfer

Caffis Zoom

Bydd HAHAV yn cynnig cyfres reolaidd o sesiynau Zoom galw heibio. Gall salwch fod yn unig ac ynysig, ond does dim rhaid iddo fod felly.  Chwiliwch y Calendr Digwyddiadau  a rhowch wybod os hoffech ymuno ag unrhyw sesiwn.  Bydd ein hwyluswyr gwadd yn trafod  ystod o bynciau, o reoli poen, cyngor ar iechyd a budd-daliadau i drafodaethau ar ysbrydolrwydd a gofal ymarferol. Yn y sesiynau hyn  cewch gyfle i ofyn cwestiynau a dysgu am wasanaethau lleol. Rydym hefyd yn croesawu eich syniadau am bynciau eraill i’r sesiynau hyn.

Zoom logo

Os yw technoleg yn peri trafferth i chi, efallai y gallwn eich helpu gyda chyfarpar neu drefnu ‘bydi’ technegol  i’ch cyflwyno i Zoom.   

Cofiwch gofrestru ac archebu lle yn gynnar.  Am fwy o wybodaeth neu os oes gennych syniadau am weithgareddau yr hoffech eu gweld yn y dyfodol, cysylltwch â Susie ar 01970 611 550 neu e-bostiwch events@hahav.org.uk.

digwyddiadau ar gyfer wythnos Medi 20, 2021

This Week Navigation

Loading Events
Mon 20th
Dim digwyddiad
Tue 21st
Dim digwyddiad
Wed 22nd

Adweitheg

Medi 22 @ 13:30 - 16:30

Te Prynhawn ym Mhlas Antaron

Medi 22 @ 14:00 - 16:00
Thu 23rd
Fri 24th

Reiki

Medi 24 @ 10:00 - 13:00

Dyddiau Gwener Crefftus

Medi 24 @ 14:00 - 16:00
Sat 25th
Dim digwyddiad
Sun 26th
Dim digwyddiad
HAHAV Site Logo