Cymorth ar eich cyfer

Gweithgareddau Grŵp ar Zoom

Bydd HAHAV yn cynnal cyfres o weithgareddau Zoom a gweithdai cyfeillgar.  Dyma gyfle i ddysgu sgiliau newydd neu ddarganfod eich talentau cudd!  Mae pob sesiwn, sy’n para tua 1 awr fel arfer, yn rhad ac am ddim ac ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Ngheredigion gyda salwch cyfyngus neu nad oes gwella arno, i’w teuluoedd a’u gofalwyr. Chwiliwch ein Calendr Digwyddiadau i weld mwy.

Cofiwch gofrestru ac archebu lle yn gynnar. Am fwy o wybodaeth neu, os am rannu eich syniadau am weithgareddau yr hoffech eu gweld yn y  dyfodol, ffoniwch Susie, ar  01970 611 550 neu e-bostiwch events@hahav.org.uk.

 

digwyddiadau ar gyfer wythnos Mehefin 21, 2021

This Week Navigation

Loading Events
Mon 21st
Dim digwyddiad
Wed 23rd

Adweitheg

Mehefin 23 @ 13:30 - 16:00
Thu 24th

Creu Gofod ar gyfer Colled

Mehefin 24 @ 11:00 - 12:00
Fri 25th

Newid y Gwaith Celf

Mehefin 25 @ 10:00 - 11:30

Reiki

Mehefin 25 @ 10:30 - 16:00
Sat 26th
Dim digwyddiad
Sun 27th
Dim digwyddiad
HAHAV Site Logo
Scroll Up